แต่งงานอิสลาม มีพิธีอะไรบ้าง และมีขั้นตอนใดสำคัญบ้าง

แต่งงานแบบอิสลาม
No Comments

แต่งงานอิสลามนั้นนับเป็นพิธีที่มีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์มากอีกพิธีหนึ่ง เพราะด้วยประเทศไทยส่วนใหญ่จะแต่งงานแบบชาวพุทธ และผสมด้วยจีนเสียมากกว่า วันนี้เราจึงอยากพาท่านไปรุ้จักพิธีการแต่งงานของอิสลาม

พิธีการสู่ขอ แบบการแต่งงานอิสลาม

ในพิธีการสู่ขอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแต่งงานอิสลามที่สำคัญ และนับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่พิธีถัดไปได้ โดยเริ่มที่ฝ่ายชายจะส่งคนที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดไปที่บ้านของฝ่ายหญิงเพื่อที่จะทำการสู่ขอ หากฝ่ายหญิงตกลง ก็จะทำการกำหนดวัน และแจ้งวันที่จะยกขบวนมาขอแก่ฝ่ายหญิงให้เตรียมตัว โดยในการทำพิธีสู่ขอในสมัยนี้มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากตามความสะดวกของยุคสมัย โดยที่เปลี่ยนเป็นพ่อแม่ฝ่ายชายเข้าไปหาฝ่ายผู้หญิง เพื่อเข้าแจ้งว่า มีเรื่องที่ต้องการปรึกษา จะถามไปที่ผู้หญิงว่า มีคู่หรือยัง ฝ่ายหญิงจะรับคำและแจ้งว่าจะตอบกลับไป ภายใน 7 วันฝ่ายหญิงที่ตอบตกลงต้องแจ้งภายในเวลานี้ แต่ถ้าไม่ตกลงก็ปล่อยเวลาให้ป่านไป เป็นอันว่ารู้กันว่าไม่ตกลงนั่นเอง

พิธีแต่งงานแบบอิสลาม

พิธีการแต่งงานอิสลามและงานหมั้น

เมื่อทำการสู่ขอแล้ว ฝ่ายหญิงตอบตกลงแล้วฝ่ายชายจะต้องกำหนดวันหมั้น วันแต่งงานขึ้นในแต่งงานอิสลาม เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้เตรียมตัวเข้าพิธี การหมั้นจะเริ่มที่ช่วงเวลาประมาณ 4-5 โมงเย็น พร้อมพานสามพาน ที่มีเงินสินสอดอยู่ที่พานหมากพลู เมื่อฝ่ายชายไปถึงบ้านเจ้าสาว เถ้าแก่จะกล่าวถึงจุดประสงค์การมาของเจ้าบ่าว ว่าเป็นใคร มาทำไม มากับอะไร พิธีหมั้นจะสามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังแต่งงงาน ต่อมาพิธีแต่งงาน โดยปกติจะจัดหลังจากที่หมั้นแล้วไม่เกิน 2 อาทิตย์ โดยที่เจ้าบ่าวจะต้องยกขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาวอีกครั้งและ เจ้าบ่าวจะต้องเข้ามาที่บ้านเจ้าสาว แต่จะไม่ได้พบเจ้าสาวในทันที เจ้าสาวจะไปซ่อนตัวที่ที่ไม่มีคนอยู่ เมื่อทานอาหารเสร็จ พ่อเจ้าสาวจะไปถามเจ้าสาวถึงความยืนยอมให้การแต่งงานว่ายินยอมไหม หากไม่ยินยอมจะมีพยานมาช่วยเกลี่ยกล่อมเพื่อให้ยอมได้ และเมื่อยอมก็สามารถแต่งงานกันได้ตามประเพณีต่อไป

แต่งงานอิสลามนั้นนับเป็นการแต่งงานที่ใส่ใจถึงความรู้สึกของเจ้าสาวอย่างมาก เพราะเขาถือกันว่าผู้หญิงกับผู้ชายหากไม่ได้แต่งงานกันด้วยความเต็มใจแล้วอาจจะส่งผลเสียต่อครอบครัวได้ในอนาคต ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจะมีการถามถึงความยินยอมของเจ้าสาวหลายช่วงของพิธีด้วยกัน เพื่อความแน่ใจและความมั่นใจแต่สิ่งเหล่านี้ก็นับเป็นอุบายที่ดีไม่น้อยสำหรับผู้หญิง