แหวนหมั้นที่ใช้ในพิธีหมั้นและแต่งงานมีแบบไหนบ้าง

แหวนหมั้น
No Comments

แหวนหมั้นนับเป็นอีกใจความสำคัญของการแต่งงาน ของพิธีหมั้นที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าการแต่งงาน หรืองานหมั้นแบบศาสนาใด หรือชาติใด ก็มีแหวนหมั้นเป็นสื่อ สิ่งของที่ห้ามขาด เราจึงมีแหวนหลายแบบมาให้ท่านได้เลือกกัน

แหวนหมั้นมีความสำคัญอย่างไร

แหวนหมั้นนั้นเปรียบเสมือนสิ่งเตือนใจ และสัญลักษณ์ของการมีชีวิตคู่ ด้วยคำมั่นสัญญาที่ทั้งสองคนมีให้แก่กัน ในวันหมั้น วันแต่งงาน แหวนหมั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการยึดเหนียวจิตใจของทั้งคู่ อีกทั้งคอยย้ำเตือนว่า ทั้งสองคนนั้นไม่ได้อยู่เพียงลำพัง การที่จะทำสิ่งใด หรือปฏิบัติอะไร จะต้องนึกถึงอีกคนเสมอ ว่าสิ่งที่กำลังจะทำนี้เป็นสิ่งที่เหมาะและควรทำหรือไม่ ไม่เพียงเท่านั้นแหวนทั้งสองวงนี้ยังเป็นดังตัวแทนของคำสัญญาของทั้งสองคนที่มีให้กันอีกด้วย มันจึงมีความสำคัญไม่แพ้สิ่งประกอบอื่น ๆ เลย

สวมแหวนหมั้น

แหวนหมั้นมีแบบไหนบ้าง แตกต่างกันอย่างไร

หากจะให้แนะนำถึงแหวนหมั้นที่ใช้ในงานแต่ง และงานหมั้นนั้น จะมีให้เลือกได้ สองแบบหลัก ๆ ดังนี้

1. แหวนทอง ประเภทที่ได้รับความนิยมมากในการแต่งงานของคนไทย และคนหลายชาติ เพราะว่าทองคำเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ อีกทั้งเป็นสิ่งที่มีค่าเสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไม่นานแค่ไหน มันจึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องแทนใจในพิธีการหมั้นและการแต่งงานของบ่าวสาว หลายต่อหลายคู่ ซึ่งลวดลายของมันก็จะต่างกันออกไปตามความชอบ ทั้งแบบรูปหัวใจ โบว์ หรือสิ่งสวยงามหลายแบบตามที่ผู้ซื้อชอบ เพราะส่วนมากแล้วจะเลือกแบบเรียบ ๆ เพื่อที่จะสามารถใส่ได้นาน ๆ ไปตกเทรนไปตามยุคสมัย

2. แหวนเพชร อีกหนึ่งเครื่องแทนใจที่มีมูลค่า และมีความสวยงาม แม้ว่าเพชรจะได้รับความนิยมน้อยกว่า แต่ในยุตสมัยใหม่นี้มันกลับมาได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าแต่เดิมมาก เพราะค่านิยมที่ต้องการความสวยงามด้านแฟชั่นมากขึ้นและด้วยกระแสของดาราดังที่เลือกใช้แหวนเพชรมากกว่าแหวนทอง จึงทำให้คนธรรมดาหันมาเลือกใช้แหวนเพชรเพิ่มมากขึ้นไปด้วนนั่นเอง

แหวนหมั้นที่เป็นเครื่องแทนใจที่ต้องสวมไปที่นิ้วนางข้างซ้ายด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นนิ้วที่รับเลือดโดยตรงจากหัวใจ จึงสวนแหวนไว้ที่นิ้วนี้ เพื่อให้มันสื่อถึงหัวใจของผู้สวมมากที่สุด ความรักและคำมั่นสัญญาจะคงอยู่กับแหวนที่เป็นดังเครื่องเตือนใจให้หลายคนต้องได้นึกถึงคนที่รัก ที่เป็นคู่ชีวิตของตนเองอยู่เสมอ มันจึงสำคัญมากในพิธีแต่งงานและพิธีหมั้นไม่ว่าคุณจะแต่งงานแบบใดก็ตาม

แต่งงานอิสลาม มีพิธีอะไรบ้าง และมีขั้นตอนใดสำคัญบ้าง

แต่งงานแบบอิสลาม
No Comments

แต่งงานอิสลามนั้นนับเป็นพิธีที่มีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์มากอีกพิธีหนึ่ง เพราะด้วยประเทศไทยส่วนใหญ่จะแต่งงานแบบชาวพุทธ และผสมด้วยจีนเสียมากกว่า วันนี้เราจึงอยากพาท่านไปรุ้จักพิธีการแต่งงานของอิสลาม

พิธีการสู่ขอ แบบการแต่งงานอิสลาม

ในพิธีการสู่ขอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแต่งงานอิสลามที่สำคัญ และนับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่พิธีถัดไปได้ โดยเริ่มที่ฝ่ายชายจะส่งคนที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดไปที่บ้านของฝ่ายหญิงเพื่อที่จะทำการสู่ขอ หากฝ่ายหญิงตกลง ก็จะทำการกำหนดวัน และแจ้งวันที่จะยกขบวนมาขอแก่ฝ่ายหญิงให้เตรียมตัว โดยในการทำพิธีสู่ขอในสมัยนี้มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากตามความสะดวกของยุคสมัย โดยที่เปลี่ยนเป็นพ่อแม่ฝ่ายชายเข้าไปหาฝ่ายผู้หญิง เพื่อเข้าแจ้งว่า มีเรื่องที่ต้องการปรึกษา จะถามไปที่ผู้หญิงว่า มีคู่หรือยัง ฝ่ายหญิงจะรับคำและแจ้งว่าจะตอบกลับไป ภายใน 7 วันฝ่ายหญิงที่ตอบตกลงต้องแจ้งภายในเวลานี้ แต่ถ้าไม่ตกลงก็ปล่อยเวลาให้ป่านไป เป็นอันว่ารู้กันว่าไม่ตกลงนั่นเอง

พิธีแต่งงานแบบอิสลาม

พิธีการแต่งงานอิสลามและงานหมั้น

เมื่อทำการสู่ขอแล้ว ฝ่ายหญิงตอบตกลงแล้วฝ่ายชายจะต้องกำหนดวันหมั้น วันแต่งงานขึ้นในแต่งงานอิสลาม เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้เตรียมตัวเข้าพิธี การหมั้นจะเริ่มที่ช่วงเวลาประมาณ 4-5 โมงเย็น พร้อมพานสามพาน ที่มีเงินสินสอดอยู่ที่พานหมากพลู เมื่อฝ่ายชายไปถึงบ้านเจ้าสาว เถ้าแก่จะกล่าวถึงจุดประสงค์การมาของเจ้าบ่าว ว่าเป็นใคร มาทำไม มากับอะไร พิธีหมั้นจะสามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังแต่งงงาน ต่อมาพิธีแต่งงาน โดยปกติจะจัดหลังจากที่หมั้นแล้วไม่เกิน 2 อาทิตย์ โดยที่เจ้าบ่าวจะต้องยกขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาวอีกครั้งและ เจ้าบ่าวจะต้องเข้ามาที่บ้านเจ้าสาว แต่จะไม่ได้พบเจ้าสาวในทันที เจ้าสาวจะไปซ่อนตัวที่ที่ไม่มีคนอยู่ เมื่อทานอาหารเสร็จ พ่อเจ้าสาวจะไปถามเจ้าสาวถึงความยืนยอมให้การแต่งงานว่ายินยอมไหม หากไม่ยินยอมจะมีพยานมาช่วยเกลี่ยกล่อมเพื่อให้ยอมได้ และเมื่อยอมก็สามารถแต่งงานกันได้ตามประเพณีต่อไป

แต่งงานอิสลามนั้นนับเป็นการแต่งงานที่ใส่ใจถึงความรู้สึกของเจ้าสาวอย่างมาก เพราะเขาถือกันว่าผู้หญิงกับผู้ชายหากไม่ได้แต่งงานกันด้วยความเต็มใจแล้วอาจจะส่งผลเสียต่อครอบครัวได้ในอนาคต ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจะมีการถามถึงความยินยอมของเจ้าสาวหลายช่วงของพิธีด้วยกัน เพื่อความแน่ใจและความมั่นใจแต่สิ่งเหล่านี้ก็นับเป็นอุบายที่ดีไม่น้อยสำหรับผู้หญิง

แต่งงานแบบไทย มีพิธีอะไรบ้าง และมีจุดเด่นยังไง

งานแต่งแบบไทย
No Comments

แต่งงานแบบไทย ที่คนไทยนั้นต้องปฏิบัติในความจริงแล้วมีหลายพิธีมากที่สามารถทำได้ในงานแต่งงานของคนไทย ไม่ว่าจะการผูกข้อมือ การรดน้ำสังข์ หรือการรับไหว้ ล้วนแล้วแต่เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานด้วย

แต่งงานแบบไทย มีพิธีอะไรบ้าง

แต่งงานแบบไทย มีขั้นตอน และพิธีมากมายที่คู่บ่าว สาวจะต้องปฏิบัติ ซึ่งมีด้วยกันดังนี้

  1. พิธีสงฆ์ ในช่วงเช้าบ่าวสาวจะต้องรับพรจากพระ และร่วมตักบาตรเพื่อเป็นบุญกุศล และเป็นสิริมงคลให้คู่ของท่านนั้นคู่กันตลอด ดังที่ท่านจะได้ยินว่า ทำบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขัน จะคู่กันตลอดไป
  2. พิธีสู่ขอ ในพิธีนี้จะมีเถ้าแก่มาเป็นตัวแทนของแต่ละฝ่าย เพื่อเจรจาเรื่องสินสอดทองหมั้นที่ต่างฝ่าย ต่างสามารถทำได้ ซึ่งจะไม่ใช่พ่อแม่ของและคน แต่ละเป็นผู้ใหญ่ที่มีความน่านับถือ หรือเป็นผู้ที่สามารถเจรจาต่อรองได้
  3. พิธีแห่ขบวนขันหมาก เมื่อตกลงกันได้แล้ว เจ้าบ่าวต้องเดินทางมาพร้อมเถ้าแก่ เพื่อทำการสู่ขอตามพิธี และตามคำสัญญา ด้วยขบวนข้าวของที่เป็นสิริมงคลแก่ทั้งคู่ รวมถึงเงินที่ได้ตกลงกันไว้ด้วย บางคนอาจจะเดินทางมาแบบมีกลองยาวแห่มาด้วยก็ทำได้ ซึ่งเจ้าบ่าวมักจะนั่งรถราคาแพงมาเพื่อความดูดีมีฐานะ
  4. พิธีรดน้ำสังข์ พิธีนี้จะทำต่อเมื่อทำหลาย ๆ พิธีเสร็จแล้ว จึงเข้าสู่ขั้นตอนที่เรียกได้ว่าเป็นสามีภรรยากันแล้ว ก็จะมานั่งให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายได้เข้ามาอวยพร และรดน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงแขกในงานด้วย ก็จะสามารถเข้ามาอวยพร และแสดงความยินดีได้ในขั้นตอนนี้

แต่งงานแบบไทย

จุดเด่นของแต่งงานแบบไทย

แต่งงานแบบไทยนั้น เป็นการแต่งงานที่มีความสนุกสนาน แฝงไปด้วยสิ่งที่ต้องฝ่าฟันกว่าจะได้เจ้าสาวไปครอบครอง เพื่อให้เจ้าบ่าวเห็นถึงคุณค่าของความยากลำบาก และคุณค่าในตัวของฝ่ายหญิงที่เจ้าบ่าวจะรักษาเอาไว้ เพราะกว่าจะได้มา กว่าจะถึงตัวเจ้าสาวนั้นแสนยากลำบาก นับเป็นอุบายที่ดีที่จะช่วยให้ความรักของคนทั้งคู่นี้อยู่กันอย่างยาวนานที่สุด

แต่งงานแบบไทยนั้นมีเสน่ห์หลายอย่าง ทั้งด้วยพิธีที่เกิดขึ้น เครื่องแต่งกายของบ่าวสาว และการทำพิธีจากผู้คนต่าง ๆ ที่บ่าวสาวที่ผ่านพิธีนี้จะต้องจดจำวันดีดีเหล่านี้ไปตลอดอายุของการมีชีวิตคู่ ซึ่งมันสอดแทรกไปด้วยสิ่งที่จะทำให้เจ้าบ่าว และเจ้าสาว ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยความรัก และความอดทนให้มาก เพราะมันไม่ง่ายเลยที่จะผ่านงานแต่งงานได้อย่างราบลื่น

แต่งงานแบบจีน มีพิธีการอะไรบ้าง และต้องทำอย่างไรบ้าง

พิธีแต่งงานแบบจีน
No Comments

ในการแต่งงานแบบจีนนั้น มีพิธีการหลายต่อหลายแบบที่ท่านที่เป็นคนจีนต้องปฏิบัติเมื่อเข้าพิธีแต่งงาน และท่านจะต้องทำความเข้าใจถึงลำดับขั้นตอนที่มีอย่างละเอียดเพื่อให้ท่านได้เข้าพิธีที่ถูกต้องตามประเพณีได้อย่างครบถ้วน

แต่งงานแบบจีน มีพิธีอะไรบ้าง

สิ่งที่คู่บ่าวสาวที่ต้องเข้าร่วมแต่งงานแบบจีน นั้นจะต้องทำมีพิธีสำคัญด้วยกันตามขั้นตอนดังนี้

1. พิธีงานหมั้น ฝ่ายชายจะต้องนำสินสอด เครื่องประดับ ทองหมั้น และแหวน พร้อมยกขบวนไปหาฝ่ายหญิง เพื่อทำการหมั้น ให้กับเจ้าสาว หลังจากเสร็จพิธีก็รับประทานขนมอี้ร่วมกับแขก จึงค่อยแบ่งให้กับญาติ

2. พิธีแต่งงาน ในช่วงเช้า เจ้าสาวจะต้องใส่ชุดใหม่ที่สวยงามมักสวมสีแดงสด ที่เป็นสีมงคล และทานข้าวกับครอบครัวของตนเอง

3. พิธีการรับตัวเจ้าสาว เจ้าบ่าวจะรอให้ถึงเวลาที่กำหนดตามฤกษ์ดี จึงนำขบวนมารับเจ้าสาวที่จะต้องผ่านประตุเงินประตูทองไปให้ได้ เมื่อถึงตัวเจ้าสาวแล้ว ก็พาเจ้าสาวไปไหว้สิ่งต่าง ๆ ตามประเพณี

4. พิธีพาเจ้าสาวกลับบ้านเจ้าบ่าว เมื่อเสร็จพิธีทุกอย่าง เจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะต้องกลับบ้านเจ้าบ่าว จะต้องทำพียกน้ำชา เพื่อไหว้เจ้าที่ และส่งตัวเจ้าสาว ไปสู่บ้านของเจ้าบ่าว เจ้าบ่าวจึงต้องทำการเคารพผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงเสียก่อน และฝ่ายหญิงที่ต้องไปอาศัยอยู่ที่บ้านของเจ้าบ่าว ก็ต้องทำการขอขมาและแนะนำตัวเสียก่อนด้วยนั่นเอง

5. พิธีส่งตัวเข้าหอ ต้องมีฤกษ์ปูเตียง และต้องวางส้มไว้ยังสี่มุมของเตียง พร้อมผลทับทิมที่กลางเตียงด้วย

6. พิธียกน้ำล้างหน้าพ่อแม่สามี จะต้องทำแบบนี้สามวัน และกลับไปทานข้าวที่บ้านฝ่ายหญิงหลังจากที่อยู่บ้านฝ่ายชายได้สามวันแล้วจึงเสร็จพิธีทั้งหมดได้

แต่งงานแบบจีน

จุดเด่นของพิธีแต่งงานแบบจีน

แต่งงานแบบจีนนั้น เป็นพิธีที่แฝงไปด้วยกุลศโลบายมากมาย เพราะช่วงการทำพิธีแต่ละอย่างจะเห็นได้ว่าใส่ใจในการรักใคร่ของเขย และสะใภ้ที่จะเข้ามาร่วมในครอบครัวอย่างมาก เพราะหลายพิธีที่ต้องใช้ความรัก ความอดทนในการทำพิธีทั้งการยกน้ำชาที่ต้องใส่ใจในการยกชา และการรับคำอวยพรจากพ่อแม่ของทั้งสองฝ่าย ที่ต่างต้องเต็มใจทำด้วยความยินดีด้วย เพราะพิธีพวกนี้จะช่วยใครสมาชิกใหม่แต่ละฝั่งรู้สึกว่าตนเองเป็นสมาชิกในครอบครัวนั้นแล้ว

แต่งงานแบบจีนนั้นอาจจะดูว่ามีหลายขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการเพราะว่า จีนให้ความสำคัญต่อพิธี และการเคารพญาติผู้ใหญ่มากเป็นพิเศษ ในธรรมเนียมจีนยังต้องเคารพบรรพบุรุษด้วย