พิธีรดน้ำสังข์ คืออะไร และต้องทำอย่างไรบ้างตามประเพณี

พิธีรดน้ำสังข์
No Comments

พิธีรดน้ำสังข์ อีกหนึ่งพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในขั้นตอนการแต่งงานที่เคียงคู่บ่าวสาวชาวไทยมาอย่างช้านาน เพราะนับเป็นพิธีที่ใช้สิ่งของ อุปกรณ์อันเป็นมงคล เข้ามาร่วมในพิธีหลายอย่าง และรวมไปถึงขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนด้วย

พิธีรดน้ำสังข์ คืออะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

พิธีรดน้ำสังข์ คืออะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไรนั้นวันนี้ท่านจะได้ไขข้อข้องใจในหลายคำถามที่ท่านอาจจะไม่เคยได้รับคำตอบอย่างชัดแจ้ง ซึ่งเราจะมาตอบท่านในนี้กัน เริ่มที่ความหมายของพิธีนี้ ที่ใช้สังข์เติมน้ำ และรดลงบนมือของบ่างสาวที่ละคนนั้น สังข์ มาจากพิธีของพราหมณ์ ที่เป็นเครื่องบูชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก นับเป็นเครื่องของสิริมงคลที่สมควรแค่แก่การนำมาอวยพรคู่บ่าวสาวด้วย ต่อมาน้ำ ให้ความหมายถึง สิ่งที่เป็นความร่มเย็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่มีจุดสิ้นสุด ซึ่งเหมาะแก่การนำมาอวยพรคู่บ่าวสาวมาก เพราะความหมายที่ดีจะช่วยการเริ่มต้นชีวิตคู่เริ่มที่จุดที่ดีไปด้วยนั่นเอง หลายคนนำน้ำที่เจริญพระพุทธมนต์แล้วมาใช้ในการรดน้ำสังข์ เพื่อความเป็นมงคลยิ่งขึ้นไปด้วย

น้ำสังข์

พิธีรดน้ำสังข์ ต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อสมบรูณ์ตามประเพณี

พิธีรดน้ำสังข์นั้น ท่านจะต้องปฏิบัติตามโบราณกาลนานมา ที่คนรุ่นกลังได้ทำสืบต่อกันมาด้วย ซึ่งสิ่งแรกท่านจะต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนเป็นสิ่งแรก มีด้วยกันดังนี้

  1. แป้งสีขาว หรือดินสอพอง สำหรับเจิมหน้าผากของคู่บ่าวสาว
  2. ชุดตั้งโต๊ะ ได้แก่ โต๊ะรองแขน 2 ตัว เก้าอี้นั่ง 2 ตัว พานรับน้ำ 2 พาน และโต๊ะวางอุปกรณ์ 1 ตัว
  3. พวงมาลัยที่เอาไว้สำหรับคล้องที่มือบ่าวสาว
  4. มงคลแฝด เพื่อวางที่หัวของบ่าวสาว
  5. พานดอกไม้สวยงาม เพื่อรองรับน้ำจากสังข์
  6. ของชำร่วย เพื่อมอบให้แก่ท่านที่มาอวยพร และแสดงความยืนดี
  7. พานวางหอยสังข์
  8. สังข์สีขาว ประดับทอง
  9. น้ำพระพุทธมนต์
  10. ขันตัก และใส่น้ำ

เมื่อท่านเตรียมอุปกรณ์ครบแล้ว ก็เข้าสู่พิธีการเริ่มเพื่อรดน้ำสังข์ได้เลย โดยเริ่มที่คู่บ่าวสาวจุดธูป เทียนบูชา พระรัตนตรัยเสียก่อนสิ่งแรก เพื่อเคารพสิ่งที่สูงสุดเสียก่อน จากนั้นกลับมานั่งที่เดิม เพื่อรับฟังพระสวดให้พรจนจบ ต่อมาพ่อแม่ หรือญาติที่เคารพ เข้าเจิมหน้าผากของทั้งคู่ พร้อมสวมมงคลแฝดที่หัว

สุดท้ายเรียงลำดับที่ผู้อาวุโส หรือเริ่มที่พ่อแม่ เข้ารดน้ำสังข์ทั้งคู่ จนครบทุกคนต่อไป
เมื่อท่านเข้าสู่พิธีแต่งงาน แน่นอนว่าพิธีรดน้ำสังข์จะเป็นพิธีที่ท่านจะต้องให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นพิธีที่เสริมสร้างพลังใจให้คู่บ่าวสาวไม่น้อยเลย

Leave a Reply