พิธีบายศรีสู่ขวัญ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

No Comments

อีกหนึ่งพิธีที่คนไทยให้ความสำคัญและสืบทอดอย่างพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยเฉพาะชาวอีสานและเหนือที่มักจะกระทำพิธีนี้ในโอกาสต่าง ๆ บ่อยครั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตแก่ผู้ที่ได้เข้าร่วมพิธี และรวมถึงความรักใคร่กลมเกลียวกันด้วย
พิธีบายศรีสู่ขวัญ คืออะไร มีประวัติยังไง
พิธีบายศรีสู่ขวัญ คือพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านทั้งหลายต้องต่างเคยเข้าร่วมมาแล้ว และเชื่ออย่างยิ่งว่าท่านจะต้องอบอุ่นใจมากเมื่อผ่านพิธีนี้มาแล้ว เพราะพิธีนี้เป็นพิธีแห่งการกระทำที่เรียกได้ว่าทำเพื่อรับขวัญ คำว่าขวัญนี้ ในความเชื่อของคนไทยกล่าวง่ายได้ก็คือจิตใจ วิญญาณ สติของตัวบุคคลเอง ที่ช่วยให้ชีวิตได้ดำเนินไปอย่างราบลื่น เมื่อใดที่ขวัญหาย จะทำให้บุคคลนั้นอาจจะไม่ปลอดภัย หรือจิตใจเคว้งคว้างได้ เพื่อให้ขวัญได้กลับมาอยู่กับตัวดังเดิมจึงต้องมีการเรียกขวัญกลับมาด้วยพิธีทางศาสนา หรือพิธีตามความเชื่อที่มักกระทำด้วยคนที่มักเรียกตัวเองว่าหมอทำขวัญ การทำขวัญ หรือเรียกขวัญทำได้หลายโอกาส ทั้งทำในรอบปีช่วงชั้นปีใหม่ที่ลูกหลานมักจะกลับบ้านจากการทำงานไกล หรือนาคที่กำลังจะบวช ให้มีสติ และมีความมั่นใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปได้ดี
ความสำคัญของพิธีบายศรีสู่ขวัญต่อความเชื่อของคนไทย
เชื่อได้ว่าพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นอีกหนึ่งพิธีที่คนไทยให้ความสำคัญ พร้อมทั้งเชื่อมั่นและศรัทธาในพิธีนี้มาก ด้วยความเชื่อของเรื่อง ขวัญ ที่นับว่ามีผลต่อการดำรงชีวิตมาอีกส่วนหนึ่ง เพราะคนไทยหลายคนเชื่อว่าขวัญเปรียบได้ดังเทวดาที่อยู่เป็นเพื่อนเพื่อคุ้มครองตัวของเราให้รอดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังเชื่ออีกว่าขวัญนี้จะช่วยให้ชีวิตมีความราบลื่นได้เมื่อกระทำการใดใด ไม่ว่าจะเป็นนาคที่กำลังจะบวช คู่บ่าวสาวที่กำลังจะแต่งงาน ผู้ที่ต้องเดินทางจากบ้านไปไกล หรือแม้กระทั่งผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ หรือหตุการณ์ที่น่าตกใจมา ก็สามารถจัดพิธีนี้เพื่อเรียกขวัญให้ได้ด้วย
จะเห็นได้ว่า พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นพิธีที่คนไทยหลายจังหวัดให้ความสำคัญ และมีความเชื่ออย่างยิ่งว่าชีวิตจะสามารถดำเนินต่อไปได้ดี หากได้ผ่านพิธีนี้ไปแล้ว อีกทั้งยังเชื่ออีกว่าสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ที่ประสบพบเจอมานั้นจะจางหายไป เมื่อได้ทำขวัญแล้ว หากใครที่มีความเชื่อเรื่องนี้ก็นับว่าไม่ใช่เรื่องที่เสียหาย เพราะว่าการทำพิธีนี้ไม่ได้ต้องทำสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่อตัวผู้เข้าพิธี และตัวผู้ทำ

Leave a Reply