แหวนหมั้นที่ใช้ในพิธีหมั้นและแต่งงานมีแบบไหนบ้าง

แหวนหมั้น
No Comments

แหวนหมั้นนับเป็นอีกใจความสำคัญของการแต่งงาน ของพิธีหมั้นที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าการแต่งงาน หรืองานหมั้นแบบศาสนาใด หรือชาติใด ก็มีแหวนหมั้นเป็นสื่อ สิ่งของที่ห้ามขาด เราจึงมีแหวนหลายแบบมาให้ท่านได้เลือกกัน

แหวนหมั้นมีความสำคัญอย่างไร

แหวนหมั้นนั้นเปรียบเสมือนสิ่งเตือนใจ และสัญลักษณ์ของการมีชีวิตคู่ ด้วยคำมั่นสัญญาที่ทั้งสองคนมีให้แก่กัน ในวันหมั้น วันแต่งงาน แหวนหมั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการยึดเหนียวจิตใจของทั้งคู่ อีกทั้งคอยย้ำเตือนว่า ทั้งสองคนนั้นไม่ได้อยู่เพียงลำพัง การที่จะทำสิ่งใด หรือปฏิบัติอะไร จะต้องนึกถึงอีกคนเสมอ ว่าสิ่งที่กำลังจะทำนี้เป็นสิ่งที่เหมาะและควรทำหรือไม่ ไม่เพียงเท่านั้นแหวนทั้งสองวงนี้ยังเป็นดังตัวแทนของคำสัญญาของทั้งสองคนที่มีให้กันอีกด้วย มันจึงมีความสำคัญไม่แพ้สิ่งประกอบอื่น ๆ เลย

สวมแหวนหมั้น

แหวนหมั้นมีแบบไหนบ้าง แตกต่างกันอย่างไร

หากจะให้แนะนำถึงแหวนหมั้นที่ใช้ในงานแต่ง และงานหมั้นนั้น จะมีให้เลือกได้ สองแบบหลัก ๆ ดังนี้

1. แหวนทอง ประเภทที่ได้รับความนิยมมากในการแต่งงานของคนไทย และคนหลายชาติ เพราะว่าทองคำเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ อีกทั้งเป็นสิ่งที่มีค่าเสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไม่นานแค่ไหน มันจึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องแทนใจในพิธีการหมั้นและการแต่งงานของบ่าวสาว หลายต่อหลายคู่ ซึ่งลวดลายของมันก็จะต่างกันออกไปตามความชอบ ทั้งแบบรูปหัวใจ โบว์ หรือสิ่งสวยงามหลายแบบตามที่ผู้ซื้อชอบ เพราะส่วนมากแล้วจะเลือกแบบเรียบ ๆ เพื่อที่จะสามารถใส่ได้นาน ๆ ไปตกเทรนไปตามยุคสมัย

2. แหวนเพชร อีกหนึ่งเครื่องแทนใจที่มีมูลค่า และมีความสวยงาม แม้ว่าเพชรจะได้รับความนิยมน้อยกว่า แต่ในยุตสมัยใหม่นี้มันกลับมาได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าแต่เดิมมาก เพราะค่านิยมที่ต้องการความสวยงามด้านแฟชั่นมากขึ้นและด้วยกระแสของดาราดังที่เลือกใช้แหวนเพชรมากกว่าแหวนทอง จึงทำให้คนธรรมดาหันมาเลือกใช้แหวนเพชรเพิ่มมากขึ้นไปด้วนนั่นเอง

แหวนหมั้นที่เป็นเครื่องแทนใจที่ต้องสวมไปที่นิ้วนางข้างซ้ายด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นนิ้วที่รับเลือดโดยตรงจากหัวใจ จึงสวนแหวนไว้ที่นิ้วนี้ เพื่อให้มันสื่อถึงหัวใจของผู้สวมมากที่สุด ความรักและคำมั่นสัญญาจะคงอยู่กับแหวนที่เป็นดังเครื่องเตือนใจให้หลายคนต้องได้นึกถึงคนที่รัก ที่เป็นคู่ชีวิตของตนเองอยู่เสมอ มันจึงสำคัญมากในพิธีแต่งงานและพิธีหมั้นไม่ว่าคุณจะแต่งงานแบบใดก็ตาม

แต่งงานอิสลาม มีพิธีอะไรบ้าง และมีขั้นตอนใดสำคัญบ้าง

แต่งงานแบบอิสลาม
No Comments

แต่งงานอิสลามนั้นนับเป็นพิธีที่มีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์มากอีกพิธีหนึ่ง เพราะด้วยประเทศไทยส่วนใหญ่จะแต่งงานแบบชาวพุทธ และผสมด้วยจีนเสียมากกว่า วันนี้เราจึงอยากพาท่านไปรุ้จักพิธีการแต่งงานของอิสลาม

พิธีการสู่ขอ แบบการแต่งงานอิสลาม

ในพิธีการสู่ขอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแต่งงานอิสลามที่สำคัญ และนับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่พิธีถัดไปได้ โดยเริ่มที่ฝ่ายชายจะส่งคนที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดไปที่บ้านของฝ่ายหญิงเพื่อที่จะทำการสู่ขอ หากฝ่ายหญิงตกลง ก็จะทำการกำหนดวัน และแจ้งวันที่จะยกขบวนมาขอแก่ฝ่ายหญิงให้เตรียมตัว โดยในการทำพิธีสู่ขอในสมัยนี้มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากตามความสะดวกของยุคสมัย โดยที่เปลี่ยนเป็นพ่อแม่ฝ่ายชายเข้าไปหาฝ่ายผู้หญิง เพื่อเข้าแจ้งว่า มีเรื่องที่ต้องการปรึกษา จะถามไปที่ผู้หญิงว่า มีคู่หรือยัง ฝ่ายหญิงจะรับคำและแจ้งว่าจะตอบกลับไป ภายใน 7 วันฝ่ายหญิงที่ตอบตกลงต้องแจ้งภายในเวลานี้ แต่ถ้าไม่ตกลงก็ปล่อยเวลาให้ป่านไป เป็นอันว่ารู้กันว่าไม่ตกลงนั่นเอง

พิธีแต่งงานแบบอิสลาม

พิธีการแต่งงานอิสลามและงานหมั้น

เมื่อทำการสู่ขอแล้ว ฝ่ายหญิงตอบตกลงแล้วฝ่ายชายจะต้องกำหนดวันหมั้น วันแต่งงานขึ้นในแต่งงานอิสลาม เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้เตรียมตัวเข้าพิธี การหมั้นจะเริ่มที่ช่วงเวลาประมาณ 4-5 โมงเย็น พร้อมพานสามพาน ที่มีเงินสินสอดอยู่ที่พานหมากพลู เมื่อฝ่ายชายไปถึงบ้านเจ้าสาว เถ้าแก่จะกล่าวถึงจุดประสงค์การมาของเจ้าบ่าว ว่าเป็นใคร มาทำไม มากับอะไร พิธีหมั้นจะสามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังแต่งงงาน ต่อมาพิธีแต่งงาน โดยปกติจะจัดหลังจากที่หมั้นแล้วไม่เกิน 2 อาทิตย์ โดยที่เจ้าบ่าวจะต้องยกขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาวอีกครั้งและ เจ้าบ่าวจะต้องเข้ามาที่บ้านเจ้าสาว แต่จะไม่ได้พบเจ้าสาวในทันที เจ้าสาวจะไปซ่อนตัวที่ที่ไม่มีคนอยู่ เมื่อทานอาหารเสร็จ พ่อเจ้าสาวจะไปถามเจ้าสาวถึงความยืนยอมให้การแต่งงานว่ายินยอมไหม หากไม่ยินยอมจะมีพยานมาช่วยเกลี่ยกล่อมเพื่อให้ยอมได้ และเมื่อยอมก็สามารถแต่งงานกันได้ตามประเพณีต่อไป

แต่งงานอิสลามนั้นนับเป็นการแต่งงานที่ใส่ใจถึงความรู้สึกของเจ้าสาวอย่างมาก เพราะเขาถือกันว่าผู้หญิงกับผู้ชายหากไม่ได้แต่งงานกันด้วยความเต็มใจแล้วอาจจะส่งผลเสียต่อครอบครัวได้ในอนาคต ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจะมีการถามถึงความยินยอมของเจ้าสาวหลายช่วงของพิธีด้วยกัน เพื่อความแน่ใจและความมั่นใจแต่สิ่งเหล่านี้ก็นับเป็นอุบายที่ดีไม่น้อยสำหรับผู้หญิง

แต่งงานแบบไทย มีพิธีอะไรบ้าง และมีจุดเด่นยังไง

งานแต่งแบบไทย
No Comments

แต่งงานแบบไทย ที่คนไทยนั้นต้องปฏิบัติในความจริงแล้วมีหลายพิธีมากที่สามารถทำได้ในงานแต่งงานของคนไทย ไม่ว่าจะการผูกข้อมือ การรดน้ำสังข์ หรือการรับไหว้ ล้วนแล้วแต่เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานด้วย

แต่งงานแบบไทย มีพิธีอะไรบ้าง

แต่งงานแบบไทย มีขั้นตอน และพิธีมากมายที่คู่บ่าว สาวจะต้องปฏิบัติ ซึ่งมีด้วยกันดังนี้

1. พิธีสงฆ์ ในช่วงเช้าบ่าวสาวจะต้องรับพรจากพระ และร่วมตักบาตรเพื่อเป็นบุญกุศล และเป็นสิริมงคลให้คู่ของท่านนั้นคู่กันตลอด ดังที่ท่านจะได้ยินว่า ทำบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขัน จะคู่กันตลอดไป

2. พิธีสู่ขอ ในพิธีนี้จะมีเถ้าแก่มาเป็นตัวแทนของแต่ละฝ่าย เพื่อเจรจาเรื่องสินสอดทองหมั้นที่ต่างฝ่าย ต่างสามารถทำได้ ซึ่งจะไม่ใช่พ่อแม่ของและคน แต่ละเป็นผู้ใหญ่ที่มีความน่านับถือ หรือเป็นผู้ที่สามารถเจรจาต่อรองได้

3. พิธีแห่ขบวนขันหมาก เมื่อตกลงกันได้แล้ว เจ้าบ่าวต้องเดินทางมาพร้อมเถ้าแก่ เพื่อทำการสู่ขอตามพิธี และตามคำสัญญา ด้วยขบวนข้าวของที่เป็นสิริมงคลแก่ทั้งคู่ รวมถึงเงินที่ได้ตกลงกันไว้ด้วย บางคนอาจจะเดินทางมาแบบมีกลองยาวแห่มาด้วยก็ทำได้ ซึ่งเจ้าบ่าวมักจะนั่งรถราคาแพงมาเพื่อความดูดีมีฐานะ

4. พิธีรดน้ำสังข์ พิธีนี้จะทำต่อเมื่อทำหลาย ๆ พิธีเสร็จแล้ว จึงเข้าสู่ขั้นตอนที่เรียกได้ว่าเป็นสามีภรรยากันแล้ว ก็จะมานั่งให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายได้เข้ามาอวยพร และรดน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงแขกในงานด้วย ก็จะสามารถเข้ามาอวยพร และแสดงความยินดีได้ในขั้นตอนนี้

แต่งงานแบบไทย

จุดเด่นของแต่งงานแบบไทย

แต่งงานแบบไทยนั้น เป็นการแต่งงานที่มีความสนุกสนาน แฝงไปด้วยสิ่งที่ต้องฝ่าฟันกว่าจะได้เจ้าสาวไปครอบครอง เพื่อให้เจ้าบ่าวเห็นถึงคุณค่าของความยากลำบาก และคุณค่าในตัวของฝ่ายหญิงที่เจ้าบ่าวจะรักษาเอาไว้ เพราะกว่าจะได้มา กว่าจะถึงตัวเจ้าสาวนั้นแสนยากลำบาก นับเป็นอุบายที่ดีที่จะช่วยให้ความรักของคนทั้งคู่นี้อยู่กันอย่างยาวนานที่สุด

แต่งงานแบบไทยนั้นมีเสน่ห์หลายอย่าง ทั้งด้วยพิธีที่เกิดขึ้น เครื่องแต่งกายของบ่าวสาว และการทำพิธีจากผู้คนต่าง ๆ ที่บ่าวสาวที่ผ่านพิธีนี้จะต้องจดจำวันดีดีเหล่านี้ไปตลอดอายุของการมีชีวิตคู่ ซึ่งมันสอดแทรกไปด้วยสิ่งที่จะทำให้เจ้าบ่าว และเจ้าสาว ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยความรัก และความอดทนให้มาก เพราะมันไม่ง่ายเลยที่จะผ่านงานแต่งงานได้อย่างราบลื่น

แต่งงานแบบจีน มีพิธีการอะไรบ้าง และต้องทำอย่างไรบ้าง

พิธีแต่งงานแบบจีน
No Comments

ในการแต่งงานแบบจีนนั้น มีพิธีการหลายต่อหลายแบบที่ท่านที่เป็นคนจีนต้องปฏิบัติเมื่อเข้าพิธีแต่งงาน และท่านจะต้องทำความเข้าใจถึงลำดับขั้นตอนที่มีอย่างละเอียดเพื่อให้ท่านได้เข้าพิธีที่ถูกต้องตามประเพณีได้อย่างครบถ้วน

แต่งงานแบบจีน มีพิธีอะไรบ้าง

สิ่งที่คู่บ่าวสาวที่ต้องเข้าร่วมแต่งงานแบบจีน นั้นจะต้องทำมีพิธีสำคัญด้วยกันตามขั้นตอนดังนี้

1. พิธีงานหมั้น ฝ่ายชายจะต้องนำสินสอด เครื่องประดับ ทองหมั้น และแหวน พร้อมยกขบวนไปหาฝ่ายหญิง เพื่อทำการหมั้น ให้กับเจ้าสาว หลังจากเสร็จพิธีก็รับประทานขนมอี้ร่วมกับแขก จึงค่อยแบ่งให้กับญาติ

2. พิธีแต่งงาน ในช่วงเช้า เจ้าสาวจะต้องใส่ชุดใหม่ที่สวยงามมักสวมสีแดงสด ที่เป็นสีมงคล และทานข้าวกับครอบครัวของตนเอง

3. พิธีการรับตัวเจ้าสาว เจ้าบ่าวจะรอให้ถึงเวลาที่กำหนดตามฤกษ์ดี จึงนำขบวนมารับเจ้าสาวที่จะต้องผ่านประตุเงินประตูทองไปให้ได้ เมื่อถึงตัวเจ้าสาวแล้ว ก็พาเจ้าสาวไปไหว้สิ่งต่าง ๆ ตามประเพณี

4. พิธีพาเจ้าสาวกลับบ้านเจ้าบ่าว เมื่อเสร็จพิธีทุกอย่าง เจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะต้องกลับบ้านเจ้าบ่าว จะต้องทำพียกน้ำชา เพื่อไหว้เจ้าที่ และส่งตัวเจ้าสาว ไปสู่บ้านของเจ้าบ่าว เจ้าบ่าวจึงต้องทำการเคารพผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงเสียก่อน และฝ่ายหญิงที่ต้องไปอาศัยอยู่ที่บ้านของเจ้าบ่าว ก็ต้องทำการขอขมาและแนะนำตัวเสียก่อนด้วยนั่นเอง

5. พิธีส่งตัวเข้าหอ ต้องมีฤกษ์ปูเตียง และต้องวางส้มไว้ยังสี่มุมของเตียง พร้อมผลทับทิมที่กลางเตียงด้วย

6. พิธียกน้ำล้างหน้าพ่อแม่สามี จะต้องทำแบบนี้สามวัน และกลับไปทานข้าวที่บ้านฝ่ายหญิงหลังจากที่อยู่บ้านฝ่ายชายได้สามวันแล้วจึงเสร็จพิธีทั้งหมดได้

แต่งงานแบบจีน

จุดเด่นของพิธีแต่งงานแบบจีน

แต่งงานแบบจีนนั้น เป็นพิธีที่แฝงไปด้วยกุลศโลบายมากมาย เพราะช่วงการทำพิธีแต่ละอย่างจะเห็นได้ว่าใส่ใจในการรักใคร่ของเขย และสะใภ้ที่จะเข้ามาร่วมในครอบครัวอย่างมาก เพราะหลายพิธีที่ต้องใช้ความรัก ความอดทนในการทำพิธีทั้งการยกน้ำชาที่ต้องใส่ใจในการยกชา และการรับคำอวยพรจากพ่อแม่ของทั้งสองฝ่าย ที่ต่างต้องเต็มใจทำด้วยความยินดีด้วย เพราะพิธีพวกนี้จะช่วยใครสมาชิกใหม่แต่ละฝั่งรู้สึกว่าตนเองเป็นสมาชิกในครอบครัวนั้นแล้ว

แต่งงานแบบจีนนั้นอาจจะดูว่ามีหลายขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการเพราะว่า จีนให้ความสำคัญต่อพิธี และการเคารพญาติผู้ใหญ่มากเป็นพิเศษ ในธรรมเนียมจีนยังต้องเคารพบรรพบุรุษด้วย

พิธีหมั้น คืออะไร ทำเพื่ออะไร มีข้อดีอย่างไร

พิธีหมั้น
No Comments

พิธีหมั้น นับเป็นอีกพิธีสำคัญของการเริ่มต้นของคู่บ่าวสาวหลาย ๆ คู่ที่ต้องเข้าพิธีนี้เพื่อหลายสิ่งหลายอย่าง และเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้เอาไว้ วันนี้เราจะมาบอกเล่าถึงความหมายของพิธีนี้ และจุดประสงค์ของมันให้ได้รู้กัน

พิธีหมั้น คืออะไร จัดทำเพื่อจุดประสงค์ใด

พิธีนี้นับเป็นพิธีที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ชาย และผู้หญิงคู่นี้มีคนจับจองแล้ว แต่ยังไม่ถึงกับแต่งงาน แต่เตรียมพร้อมที่จะแต่งงานกันในอนาคต ด้วยความไม่พร้อมหลายแระการที่ทำให้ไม่สามารถแต่งงานกันได้ทันที จึงต้องทำการหมั้นเอาไว้ก่อน เพื่อประกาศให้หลายคนได้รู้ถึงสถานะของคนสองคนนี้ ซึ่งมีหลายปัจจัยที่คนสองคนทำได้แค่หมั้นหมายกันไว้ เช่น ยังไม่มีฤกษ์แต่งงาน ยังไม่มีความพร้อมในการแต่งงานทั้งเรื่องของเงิน หรือระยะเวลาที่ทำการศึกษาดูใจ ซึ่งการหมั้นอาจจะเป็นเพียงการบอกว่ามีคนจอง แต่ไม่ได้ความว่าจะต้องแต่งงานเสมอไป เพราะก็มีหลายคู่ที่หมั้นแต่ไมได้แต่ง เพราะเมื่อศึกษากันไปยาว ๆ แล้วพบว่าไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้นั่นเอง

แต่งงานแบบไทย-งานหมั้น

ข้อดีของการจัดพิธีหมั้น ก่อนแต่งงาน

เมื่อท่านได้เจอคนที่ท่านคิดว่าเขาจะเป็นดังคู่ชีวิตของท่าน แต่มันอาจจะเร็วไปที่จะแต่งงานการเข้าพิธีหมั้นจึงเป็นอีทางเลือกที่ดี ที่จะช่วยให้ท่านสามารถมีระยะเวลาที่จะมั่นใจได้ ซึ่งข้อดีของมันมีดังนี้

1. มีระยะเวลาให้ได้ดูใจ ดูความเข้ากันได้ของคนทั้งคู่ว่าสามารถจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปได้อีกนานไหม เพราะหลายคู่ที่ตัดสินใจแต่งงานแล้วก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ทำให้ต้องหย่าร้างกัน

2. สามารถคบหากันได้อย่างเปิดเผย และไม่เสียหายทั้งคู่ ไม่ว่าชาย หรือหญิงที่มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกัน หากไม่ได้แต่งงานกันก็ดูเสียหายในสายตาใครหลายคน การหมั้นจะทำให้สิ่งนี้บรรเทาไปได้มาก เพราะผู้ใหญ่หลายคนถือในเรื่องนี้เอามาก ๆ เลย

3. เพื่อรอฤกษ์ได้แบบมีเป้าหมาย อย่างที่บอกว่าหลายคนเชื่อเรื่องดวงชะตา จึงทำให้ไม่สามารถแต่งงานกันได้ งานหมั้นจึงเป็นสิ่งแก้เคล็ดได้ดี และไม่ทำให้ใครเสียหายด้วย หากจะต้องการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อนแต่ง

พิธีหมั้น นับเป็นขั้นตอนทางประเพณีที่โบราณนานมาได้ทำสืบทอดกันมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอาทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิงไปพูดในทางเสียหายได้ เพราะหลายครั้งที่คนสมัยใหม่ต่างไม่สนใจเรื่องนี้ แต่ก็ไม่วายที่จะถูกกล่าวถึงไม่ทางที่ไม่ดีได้

พิธีผูกผ้างานแต่ง คืออะไร มีข้อดีอย่างไร

พิธีผูกผ้าแต่งงาน
No Comments

พิธีผูกผ้างานแต่ง จัดขึ้นเพื่ออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ใครรู้จักพิธีนี้บ้าง แล้วเขาต้องทำกันอย่างไร วันนี้มีคำตอบมาฝากสำหรับผู้ที่กำลังแต่งงาน หรือ จะต้องจัดงานแต่งงานขึ้นในเร็ววันนี้ให้ได้เตรียมตัวกัน

พิธีผูกผ้างานแต่ง คืออะไร

พิธีผูกผ้างานแต่ง คือพิธีทางประเพณีที่มีการผู้ข้อไม้ข้อมือด้วยผ้าของผู้ใหญ่ที่นับเป็นสิ่งมงคล ซึ่งคนโบราณเชื่อว่าพิธีนี้จะเป็นการช่วยเสริม เติม ต่อให้คู่รักที่กำลังแต่งงานนั้น มีจุดเริ่มต้นที่เปรียบดังการมีทรัพย์สินที่มากมาย เพราะในสมัยก่อนผ้าเป็นสิ่งที่มีราคา หายาก เพราะเทคโนโลยีการผลิตยังไม่สามารถทำได้ดีเท่าปัจจุบัน การผูกผ้าจึงจัดขึ้นเพื่อให้พ่อแม่ ผู้ใหญ่ที่เคารพรักได้เข้ามาอวยพรด้วยผ้าที่ตนเองมี เพื่อเสริมให้คู่บ่าวสาวนั้นได้เสมือนมีทรัพย์มากมายใจการเริ่มต้นชีวิตคู่ ปละชีวิตครอบครัวต่อไปได้อย่างดี และเพื่อเป็นดังการกล่าวต้อนรับเขย และสะใภ้ด้วยความยินดี จึงมอบสิ่งที่มีค่าและเป็นของรักให้แทนคำพูดอีกด้วย พิธีนี้ในช่วงเวลาต่อ ๆ มาได้เลื่อนหายไป และลดน้อยลงตามความสะดวก

พิธีผูกผ้าผูกข้อมือแต่งงาน

พิธีผูกผ้างานแต่ง มีข้อดีอย่างไร

เมื่อคู่บ่าวสาวได้เข้าร่วมพิธีผูกผ้างานแต่ง เพื่อเป็นไปตามประเพณีนั้น จะมีข้อดีมากมาย ดังนี้

1. ความเป็นสิริมงคล เพราะบ่าวสาวจะได้รับผ้าที่มอบมาจากผู้ใหญ่ที่เคารพรัก และมีพระคุณต่อทั้งคู่ เพื่อเป็นดังคำพูด และคำอวยพรที่ดี

2. เพื่อเป็นดังยาใจในรากฐานที่มั่นคง เพราะด้วยกุสโลบายที่แฝงมาด้วยพิธีนี้ จึงทำให้คู่บ่าวสาวมีแรง กำลังใจในการใช้ชีวิตคู่ที่ต้องช่วยกันทำมาหากิน และขยันขันแข็งให้มีทรัพย์สินเงินทองที่มากกว่าเดิม

3. เพื่อความรักใคร่กลมเกลียวของคนในครอบครัว เพราะเป็นเสมือนการกล่าวต้อนรับ ทำให้เขย หรือสะใภ้ รู้สึกว่าตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวที่ได้แต่งงานด้วยนี้ จึงเกิดความรัก และความสามัคคีขึ้นกว่าเดิมทั้งจากสมาชิกใหม่ และจากคนในครอบครัวเดิม

พิธีผูกผ้างานแต่งนั้น นับเป็นพิธีที่ดี และเป็นพิธีที่ช่วยเสริมสร้าง และนับเป็นแรงใจที่ดีแก่คู่บ่าว สาว หรือผู้คนที่ได้เข้าร่วมด้วย เพราะพิธีนี้เห็นได้น้อยมากแล้ว และน้อยคนนักที่จะยังแต่งงานด้วยพิธีนี้ เพราะเป็นพิธีที่ไม่ค่อยสะดวก อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายมากในการจัดงานแบบนี้ จึงมีการประยุกต์การผูกผ้าจากผืนใหญ่เป็นผืนเล็ก ๆ แบบสายสิญจ์แทนด้วย ประเพณีนี้จึงหาชมได้อย่างยากยิ่งไปอีก

พิธีผูกข้อมือ คืออะไร และแต่ละภาคทำกันเช่นไร

พิธีผูกข้อมือแต่งงาน
No Comments

พิธีผูกข้อมือเป็นอีกพิธีที่คนไทยกระทำสืบต่อกันมาอย่างช้านาน เพราะว่ามันเป็นดังพิธีที่แฝงไปด้วยสิ่งดีดีมากมาย ที่จะทำให้คนที่เข้าร่วมทั้งคนที่เป็นผู้ผูกและคนที่เป็นคนผูกได้รับความรู้สึกดีดีกลับบ้านอย่างแน่นอน

พิธีผูกข้อมือ คืออะไร

พิธีผูกข้อมือ นั่นคือการนำสายสิญจน์สีขาว มาผูกไปที่ข้อมือ ของผู้ที่เข้าร่วมพิธี อาจจะทำได้ทั้งพิธีการแต่งงาน พิธีการต้อนรับเข้าบ้าน เข้าเมือง ซึ่งแต่ละภาค แต่ละจังหวัดก็มีความเชื่อ และแนวทางการปฏิบัติที่ต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าจะปฏิบัติแบบไหน จุดประสงค์หลัก ๆ ก็คือการแสดงความยินดีต้อนรับ และต้องการอวยพรให้ผู้ที่โดนผูกข้อมือนั้นได้ประสบแต่สิ่งที่ดี และยังเป็นการแสดงถึงความยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานที่นั้นของผู้ที่มาผูกด้วย

พิธีผูกข้อมือ

พิธีผูกข้อมือของแต่ละภาคทำอย่างไร

พิธีผูกข้อมือ ของแต่ละภาคนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปตามโอกาส ซึ่งสามารถทำได้ตามภาคดังนี้

1. ภาคเหนือ จะใช้พิธีนี้ในงานแต่งงาน ซึ่งจะเรียกว่าพิธีฮ้องขวัญ หรือเรียกขวัญ เพื่อให้บ่าวสาวเกิดความมีสิริมงคล เพื่อเรียกสติให้กลับมาอยู่กับตัวเจ้าเรือน และเพื่อให้พ่อแม่ของแต่ละฝั่งได้มีโอกาสกล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีถึงการเป็นลูกเขย ลูกสะใภ้ด้วย ซึ่งจะทำหลังจากเจ้าบ่าวเจ้าสาวเสร็จพิธีสู่ขอเรียบร้อยแล้ว ก็จะมานั่งให้พ่อแม่ เติมหน้าผาก สวมมาลัยที่ข้อมือ และผู้ข้อมือต่อไป

2. ภาคกลาง ในส่วนของภาคนี้จะเป็นการผู้ข้อมือเพื่อพิธีแต่งงานได้ด้วยเช่นกัน เมื่อทำพิธีรับไหว้ที่คู่บ่าวสาว จะทำการกรอบลงที่หมอน 1 ครั้งเพื่อไหว้พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพ และทำการยกพายที่ใส่สายสิญจน์เอาไว้เพื่อให้พ่อแม่ และญาติได้ทำการอวยพร พร้อมผูกข้อมือด้วย ซึ่งในพานจะมีธูป เทียนแพ เพื่อเป็นขอมาในสิ่งที่อาจจะเคยล่วงเกินและกระทำไม่ดีเอาไว้ได้

3. ภาคอีสาน ในภาคอีสานนี้พิธีการผูกข้อมือจะกระทำต่อหน้าบายศรี และมีพระสงฆ์เข้าร่วมพิธีด้วย ในการแต่งงานพระจะทำการสวดมนต์ให้พรและเรียกขวัญก่อน จากนั้นญาติผู้ใหญ่จะเข้ามาผูกข้อมือให้คู่บ่าวสาวที่ละคนต่อไป

พิธีผูกข้อมือนี้นับเป็นพิธีแห่งการอวยพร และเป็นพิธีมงคลที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มชีวิตของคู่บ่าวสาวด้วย เพราะว่าในพิธีการผูกข้อมือนั้น ส่วนมากแล้วจะกระทำจากผู้ใหญ่ที่น่านับถือ และกระทำด้วยจิตใจเมตตา ที่ต้องการให้ท่านที่รับการผู้ข้อมือได้รับพร และสิ่งดีดีต่อไป

พิธีบายศรีสู่ขวัญ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

No Comments

อีกหนึ่งพิธีที่คนไทยให้ความสำคัญและสืบทอดอย่างพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยเฉพาะชาวอีสานและเหนือที่มักจะกระทำพิธีนี้ในโอกาสต่าง ๆ บ่อยครั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตแก่ผู้ที่ได้เข้าร่วมพิธี และรวมถึงความรักใคร่กลมเกลียวกันด้วย
พิธีบายศรีสู่ขวัญ คืออะไร มีประวัติยังไง
พิธีบายศรีสู่ขวัญ คือพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านทั้งหลายต้องต่างเคยเข้าร่วมมาแล้ว และเชื่ออย่างยิ่งว่าท่านจะต้องอบอุ่นใจมากเมื่อผ่านพิธีนี้มาแล้ว เพราะพิธีนี้เป็นพิธีแห่งการกระทำที่เรียกได้ว่าทำเพื่อรับขวัญ คำว่าขวัญนี้ ในความเชื่อของคนไทยกล่าวง่ายได้ก็คือจิตใจ วิญญาณ สติของตัวบุคคลเอง ที่ช่วยให้ชีวิตได้ดำเนินไปอย่างราบลื่น เมื่อใดที่ขวัญหาย จะทำให้บุคคลนั้นอาจจะไม่ปลอดภัย หรือจิตใจเคว้งคว้างได้ เพื่อให้ขวัญได้กลับมาอยู่กับตัวดังเดิมจึงต้องมีการเรียกขวัญกลับมาด้วยพิธีทางศาสนา หรือพิธีตามความเชื่อที่มักกระทำด้วยคนที่มักเรียกตัวเองว่าหมอทำขวัญ การทำขวัญ หรือเรียกขวัญทำได้หลายโอกาส ทั้งทำในรอบปีช่วงชั้นปีใหม่ที่ลูกหลานมักจะกลับบ้านจากการทำงานไกล หรือนาคที่กำลังจะบวช ให้มีสติ และมีความมั่นใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปได้ดี
ความสำคัญของพิธีบายศรีสู่ขวัญต่อความเชื่อของคนไทย
เชื่อได้ว่าพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นอีกหนึ่งพิธีที่คนไทยให้ความสำคัญ พร้อมทั้งเชื่อมั่นและศรัทธาในพิธีนี้มาก ด้วยความเชื่อของเรื่อง ขวัญ ที่นับว่ามีผลต่อการดำรงชีวิตมาอีกส่วนหนึ่ง เพราะคนไทยหลายคนเชื่อว่าขวัญเปรียบได้ดังเทวดาที่อยู่เป็นเพื่อนเพื่อคุ้มครองตัวของเราให้รอดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังเชื่ออีกว่าขวัญนี้จะช่วยให้ชีวิตมีความราบลื่นได้เมื่อกระทำการใดใด ไม่ว่าจะเป็นนาคที่กำลังจะบวช คู่บ่าวสาวที่กำลังจะแต่งงาน ผู้ที่ต้องเดินทางจากบ้านไปไกล หรือแม้กระทั่งผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ หรือหตุการณ์ที่น่าตกใจมา ก็สามารถจัดพิธีนี้เพื่อเรียกขวัญให้ได้ด้วย
จะเห็นได้ว่า พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นพิธีที่คนไทยหลายจังหวัดให้ความสำคัญ และมีความเชื่ออย่างยิ่งว่าชีวิตจะสามารถดำเนินต่อไปได้ดี หากได้ผ่านพิธีนี้ไปแล้ว อีกทั้งยังเชื่ออีกว่าสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ที่ประสบพบเจอมานั้นจะจางหายไป เมื่อได้ทำขวัญแล้ว หากใครที่มีความเชื่อเรื่องนี้ก็นับว่าไม่ใช่เรื่องที่เสียหาย เพราะว่าการทำพิธีนี้ไม่ได้ต้องทำสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่อตัวผู้เข้าพิธี และตัวผู้ทำ

พิธีรดน้ำสังข์ คืออะไร และต้องทำอย่างไรบ้างตามประเพณี

พิธีรดน้ำสังข์
No Comments

พิธีรดน้ำสังข์ อีกหนึ่งพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในขั้นตอนการแต่งงานที่เคียงคู่บ่าวสาวชาวไทยมาอย่างช้านาน เพราะนับเป็นพิธีที่ใช้สิ่งของ อุปกรณ์อันเป็นมงคล เข้ามาร่วมในพิธีหลายอย่าง และรวมไปถึงขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนด้วย

พิธีรดน้ำสังข์ คืออะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

พิธีรดน้ำสังข์ คืออะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไรนั้นวันนี้ท่านจะได้ไขข้อข้องใจในหลายคำถามที่ท่านอาจจะไม่เคยได้รับคำตอบอย่างชัดแจ้ง ซึ่งเราจะมาตอบท่านในนี้กัน เริ่มที่ความหมายของพิธีนี้ ที่ใช้สังข์เติมน้ำ และรดลงบนมือของบ่างสาวที่ละคนนั้น สังข์ มาจากพิธีของพราหมณ์ ที่เป็นเครื่องบูชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก นับเป็นเครื่องของสิริมงคลที่สมควรแค่แก่การนำมาอวยพรคู่บ่าวสาวด้วย ต่อมาน้ำ ให้ความหมายถึง สิ่งที่เป็นความร่มเย็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่มีจุดสิ้นสุด ซึ่งเหมาะแก่การนำมาอวยพรคู่บ่าวสาวมาก เพราะความหมายที่ดีจะช่วยการเริ่มต้นชีวิตคู่เริ่มที่จุดที่ดีไปด้วยนั่นเอง หลายคนนำน้ำที่เจริญพระพุทธมนต์แล้วมาใช้ในการรดน้ำสังข์ เพื่อความเป็นมงคลยิ่งขึ้นไปด้วย

น้ำสังข์

พิธีรดน้ำสังข์ ต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อสมบรูณ์ตามประเพณี

พิธีรดน้ำสังข์นั้น ท่านจะต้องปฏิบัติตามโบราณกาลนานมา ที่คนรุ่นกลังได้ทำสืบต่อกันมาด้วย ซึ่งสิ่งแรกท่านจะต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนเป็นสิ่งแรก มีด้วยกันดังนี้

 1. แป้งสีขาว หรือดินสอพอง สำหรับเจิมหน้าผากของคู่บ่าวสาว
 2. ชุดตั้งโต๊ะ ได้แก่ โต๊ะรองแขน 2 ตัว เก้าอี้นั่ง 2 ตัว พานรับน้ำ 2 พาน และโต๊ะวางอุปกรณ์ 1 ตัว
 3. พวงมาลัยที่เอาไว้สำหรับคล้องที่มือบ่าวสาว
 4. มงคลแฝด เพื่อวางที่หัวของบ่าวสาว
 5. พานดอกไม้สวยงาม เพื่อรองรับน้ำจากสังข์
 6. ของชำร่วย เพื่อมอบให้แก่ท่านที่มาอวยพร และแสดงความยืนดี
 7. พานวางหอยสังข์
 8. สังข์สีขาว ประดับทอง
 9. น้ำพระพุทธมนต์
 10. ขันตัก และใส่น้ำ

เมื่อท่านเตรียมอุปกรณ์ครบแล้ว ก็เข้าสู่พิธีการเริ่มเพื่อรดน้ำสังข์ได้เลย โดยเริ่มที่คู่บ่าวสาวจุดธูป เทียนบูชา พระรัตนตรัยเสียก่อนสิ่งแรก เพื่อเคารพสิ่งที่สูงสุดเสียก่อน จากนั้นกลับมานั่งที่เดิม เพื่อรับฟังพระสวดให้พรจนจบ ต่อมาพ่อแม่ หรือญาติที่เคารพ เข้าเจิมหน้าผากของทั้งคู่ พร้อมสวมมงคลแฝดที่หัว

สุดท้ายเรียงลำดับที่ผู้อาวุโส หรือเริ่มที่พ่อแม่ เข้ารดน้ำสังข์ทั้งคู่ จนครบทุกคนต่อไป
เมื่อท่านเข้าสู่พิธีแต่งงาน แน่นอนว่าพิธีรดน้ำสังข์จะเป็นพิธีที่ท่านจะต้องให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นพิธีที่เสริมสร้างพลังใจให้คู่บ่าวสาวไม่น้อยเลย

พิธียกน้ำชา คืออะไร ต้องทำอย่างไรบ้าง

น้ำชาในพิธียกน้ำชา
No Comments

พิธียกน้ำชา เป็นพิธีที่มีมานาหลายร้อยปี สืบทอดกันมาแบบรุ่นต่อรุ่น ยังใช้ในงานมงคลหลายอย่าง แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่งานมงคลที่ยังคงสืบทอดต่อ และพิธีเป็นพิธีสำคัญของชาวจีนที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องด้วย

พิธียกน้ำชา คืออะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

พิธียกน้ำชา คือพิธีที่สำคัญมากอีกพิธีหนึ่งของชาวจีน ที่ร่วมทำ สืบสาน สืบทอดกันมาแบบรุ่นต่อรุ่น ซึ่งพิธีนี้เป็นพิธีที่ใช้ในงานมงคลอย่างงานแต่งงาน จัดขึ้นเพื่อให้คู่บ่าวสาวทั้งสองฝั่งได้ทำความเคารพแก่ญาติผู้ใหญ่ พ่อแม่ ที่มีความสำคัญแก่ครอบครัว รวมไปถึงการทำความรู้จักไปถึงสมาชิกที่มีความสำคัญในครอบครัวของแต่ละฝ่ายไปด้วยในเวลาเดียวกัน พิธียกน้ำชานี้มักจะจัดขึ้นหลังจากที่ไปรับฝ่ายเจ้าสาวมาบ้านฝ่ายชายแล้ว หรือกระทำในบ้านของแต่ละฝ่ายเลยตามวาระโอกาส และความสะดวกของงานที่จัดขึ้น

พิธียกน้ำชา

พิธีการของพิธียกน้ำชา ต้องทำอย่างไร และมีข้อกำหนดอะไรบ้าง

อย่างที่บอกว่าพิธียกน้ำชานี้จัดขึ้นเพื่อให้บ่าวสาวได้ทำความเคารพต่อพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายได้อย่างครบถ้วน รวมถึงการได้ทำความรู้จัก แนะนำคู่ของตนให้ได้เป็นที่รู้จักด้วย หากเปรียบกับพิธีการของไทยเราก็เปรียบได้ดังการรับไหว้ หรือ รดน้ำสังข์ที่ญาติผู้ใหญ่ แขกในงานจะต้องเข้ามารดน้ำเพื่อแสดงความยินดี พิธีการยกน้ำชานี้ก็เช่นเดียวกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • คู่บ่าวสาวจะทำการยกน้ำชาที่วางข้างตัวเองให้แก่ญาติผู้ใหญ่ดื่ม ตามลำดับ เพื่อให้ญาติผู้ใหญ่ได้กล่าวแสดงความยินดี อวยพรต่าง ๆ แก่ทั้งสองคนได้ ซึ่งพิธีนี้จะต้องเรียงลำดับตามความอาวุโสเข้ามาก่อนหลัง เพื่อให้ความสำคัญแก่ญาติตามความสำคัญ และตามอายุของแต่ละท่านด้วย
 • พิธีการยกน้ำชาจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปไหว้ฟ้าดิน ไหว้สิ่งต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น อุปกรณ์การยกน้ำชา จำพวกกา ถ้วยน้ำชา ฝ่ายเจ้าสาวจะต้องเป็นผู้เตรียมเท่านั้น

พิธียกน้ำชา นับเป็นพิธีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาของคนจีน หรือคนไทยเชื่อสายจีน ที่ยังคงอนุรักษ์ เคารพความเป็นจีนของครอบครัว และวงตระกูลตัวเองอยู่ เพื่อแสดงความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ที่มีพระคุณ นับถือซึ่งกันและกัน พิธีนี้จึงมีความศักดิ์สิทธ์และละเอียดอ่อนทางความรู้สึกมาก เป็นพิธีที่ยังคงความคลั่งและมีมนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย เพราะคนจีนหลายคนเชื่อกันว่า หากเราให้ความเคารพ นอบน้อมต่อผู้ใหญ่และบรรพบุรุษจะช่วยให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน